نمونه های قابل اجرا روی سنگ نمک

سنگ نمک را می توان بنا به تقاضای مشتری به شکل های مختلف طراحی و برش داد. از جمله کارهایی که می توان با استفاده از سنگ نمک اجرا کرد کارهای هندسی ساده از قبیل مکعب، هرم و حتی گوی است. علاوه بر آن طراحی های پیچیده تری از قبیل اسامی، اشکال گیاهان و حیوانات هم از با استفاده ار سنگ نمک قابل اجرا هستند.